Blog

Wentylacja w budynkach użyteczności publicznej. Co mówią przepisy?

Wentylacja w budynkach użyteczności publicznej. Co mówią przepisy?

Podstawową i najważniejszą funkcją wentylacji montowanej w budynkach nieprzeznaczonych do zamieszkania, czyli budynkach użyteczności publicznej, jest zapewnienie odpowiedniej jakości powietrza. Już na etapie projektowania należy wziąć pod uwagę przeznaczenie danych pomieszczeń, które będą służyć stałemu lub czasowemu przebywaniu ludzi. W związku z tym systemy wentylacyjne w budynkach niemieszkalnych

Dobra wentylacja w hali przemysłowej. Jakie standardy powinna spełniać?

Dobra wentylacja w hali przemysłowej. Jakie standardy powinna spełniać?

Najważniejszym zadaniem wentylacji, mającej funkcjonować w hali przemysłowej, jest właściwa wymiana powietrza, która uwzględnia wielkość hali, zapewniając właściwy nawiew i wywiew powietrza. Zapewnienie odpowiednich warunków związanych z jakością powietrza jest kluczowe zarówno dla zdrowia i samopoczucia pracowników hali, jak i dla samych maszyn, których optymalna praca i awaryjność