Wentylacja mechaniczna a grawitacyjna. Porównanie

Wentylacja jest procesem wymiany powietrza w domu. Wiele czynności, które wykonujemy na co dzień w domu, takich jak oddychanie, gotowanie, pranie, przyczyniają się do zużycia powietrza. Z czasem pojawiają się w nim zanieczyszczenia i stopniowo się zużywa, a w takiej formie będzie źle wpływać na nasze samopoczucie, a w dłuższej perspektywie również na zdrowie. Przeciwdziałać temu musimy poprzez zapewnianą od zawsze wentylację w budynkach.

 

Co wiemy o wentylacji i czym różni się mechaniczna od grawitacyjnej?

Wentylacja zawsze była procesem naturalnym, który wykorzystywał siły przyrody, czyli wykorzystywała grawitację. Zawsze w budynkach istniały też nieszczelności, które zapewniały dopływ świeżego powietrza z zewnątrz, bez dodatkowej ingerencji. Taki proces każdy dodatkowo wspiera poprzez wietrzenie. Od pewnego czasu zaszły jednak znaczące zmiany w kwestii budowy domów, w związku z tym pojawia się pytanie, czy tradycyjny system wentylacji nadal jest w stanie się skutecznie sprawdzać w naszych domach. Różnice, jakie się pojawiły dotyczą przede wszystkim zwracania większej uwagi na ograniczanie współczynnika przenikania ciepła.

W związku z ograniczaniem przenikania do budynków świeżego powietrza konieczne stało się zdefiniowanie na nowo kwestii dotyczącej skutecznej wentylacji. Zmiany pojawiły się w wentylacji grawitacyjnej, w której konieczne stało się zadbanie o nawiew, specjalne nawiewniki najczęściej montuje się w oknach, rzadziej w ścianach. Reagują one na zmiany temperatury lub wilgotności powietrza, przez co dochodzi do ich rozszczelnienia i napływu świeżego powietrza z zewnątrz.

 

A wentylacja mechaniczna?

Od zawsze stanowiła ona raczej rozwiązanie niszowe, rzadko wykorzystywane. Wynikało to głównie z tego, że musieliśmy płacić za urządzenie i użytkowanie. Jednak może ona być również ekologiczna i energooszczędna, a niezależnie od pogody jest w stanie skutecznie zapewnić nam świeże powietrze we wnętrzach. Wentylatory należy jednak dobierać uważnie, gdyż mogą niektóre być nieco głośne.

 

kratka wentylacyjna