Na czym polega serwis wentylacji i kiedy jest konieczny?

Wentylacja w budynkach mieszkalnych poprawia jakość powietrza w domu. Dzięki niej nie tylko mieszkańcy mogą oddychać świeżym powietrzem, pozbawionym zanieczyszczeń z kuchenki gazowej, czy łazienki, ale także niwelują konieczność wietrzenia mieszkania zimą, przez co zmniejszone są koszty eksploatacyjne budynku. Choć istotną rolę w procesie sprawnej wentylacji mechanicznej obiektów budowlanych odgrywa projekt i montaż instalacji, nie można zapominać, że kluczem do zapewnienia pracy urządzenia na niezmiennie wysokim poziomie. Jak często należy przeprowadzić serwis wentylacji?

 

Przeglądy i serwis wentylacji a prawo

Utrzymanie wentylacji w dobrym stanie nie jest widzimisię producenta systemu wentylacyjnego. Regularny serwis systemu jest obowiązkiem wnikającym z prawa budowlanego oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16.08.1999 w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki mieszkalne. Zgodnie z nimi instalacje gazowe, przewody kominowe, dymowe, wentylacyjne i spalinowe powinny być poddawane kontroli nie rzadziej niż raz do roku.

 

Dlaczego warto przeprowadzać serwis wentylacji?

W trakcie serwisu wentylacji sprawdza się prawidłowe funkcjonowanie systemu, a w szczególności: ocenia się stan kanałów i central wentylacyjnych, zdemontowanie klap rewizyjnych, bada poziom zanieczyszczenia, drożność i szczelność przewodów oraz urządzeń. Ważnym elementem prac serwisowych jest też czyszczenie instalacji, dezynfekcję i odgrzybienie kanałów wentylacyjnych wraz z pozostałymi elementami układu. Usuwanie zanieczyszczeń z wentylacji może odbywać się różnymi metodami, z których najczęściej wybierane są albo oczyszczanie sprężonym powietrzem, albo czyszczenie wentylacji na sucho z użyciem wydajnych odkurzaczy, bądź systemów odciągowych.

 

książka z regulacjami