Wentylacja w budynkach użyteczności publicznej. Co mówią przepisy?

Podstawową i najważniejszą funkcją wentylacji montowanej w budynkach nieprzeznaczonych do zamieszkania, czyli budynkach użyteczności publicznej, jest zapewnienie odpowiedniej jakości powietrza. Już na etapie projektowania należy wziąć pod uwagę przeznaczenie danych pomieszczeń, które będą służyć stałemu lub czasowemu przebywaniu ludzi. W związku z tym systemy wentylacyjne w budynkach niemieszkalnych powinny być projektowane w taki sposób, aby zapewniać odpowiednie warunki termiczne oraz wilgotnościowe w poszczególnych pomieszczeniach, co jednocześnie będzie gwarancją odpowiednich warunków higienicznych przebywającym w nich osobom.

 

Jak powstaje wentylacja dla budynku użyteczności publicznej?

Przede wszystkim sam projekt wentylacji dla budynku niemieszkalnego musi być odpowiednio dopasowany do konkretnego obiektu i jego planowanej funkcjonalności. Projektant musi brać pod uwagę, jakie wymagania będą stawiane dla danej instalacji. Wyjątkowe znaczenie ma tu planowane wykorzystanie danego pomieszczenia, od którego zależne będą wskazania dotyczące stanu powietrza, jednak mimo wszystko kluczowy powinien być komfort cieplny. Montaż instalacji wentylacyjnej również musi być przeprowadzony profesjonalnie, aby nie pojawiały się na nim dodatkowe nieszczelności czy inne problemy techniczne.

 

Co mówią przepisy?

W budynkach o przeznaczeniu komercyjnym wentylacja musi spełniać szereg wymagań, które narzucane są przez normę PN:83/B-03430: Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej (ostatnia zmiana: PN-83/B-03430/Az3:2000).

Wspomniane powyżej przepisy określają odpowiedni strumień objętości powietrza wentylacyjnego, w obrębie pomieszczeń, które przeznaczone są na stały lub też czasowy pobyt ludzi. Norma ta wynosi odpowiednio: 20m3/h dla każdej osoby w pomieszczeniu lub dla każdej osoby w pomieszczeniach przebywania zbiorowego; 15m3/h dla każdego dziecka w żłobku lub przedszkolu; 30m3/h dla każdej osoby w klimatyzowanych i wentylowanych pomieszczeniach, jeśli nie ma możliwości otwierania okien. W przypadku, gdy w pomieszczeniu poza ludźmi występują także i inne źródła zanieczyszczeń powietrza, strumień objętości powietrza powinien zostać obliczony z uwzględnieniem odrębnych wymagań.

 

wentylacja na suficie