Przeglądy wentylacji przemysłowej. Jak często powinny być wykonywane?

Wentylacja jest nieodłączną instalacją, która musi znajdować się w każdym obiekcie budowlanym. Podlega ona okresowym, wymaganym prawem kontrolom. Celem takich przeglądów jest jej utrzymanie we właściwym stanie, aby była ona wydajna i sprawna. Wszak od jej prawidłowego działania zależy bezpieczeństwo, a czasem nawet życie ludzi. Jak często powinny odbywać się przeglądy wentylacji?

 

Zakres kontroli

Okresowej kontroli podlegają wszystkie instalacje grawitacyjne oraz mechaniczne. Przegląd instalacji grawitacyjnych obejmuje sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich drożności – kluczowej dla prawidłowego działania całości. Oprócz tego kontrolowany jest stan wszystkich elementów wentylacji, łącznie z samym kominem. Sprawdzany jest także dopływ powietrza do wentylowanego pomieszczenia, którego zapewnienie jest konieczne do prawidłowej jego wymiany w danym pomieszczeniu czy budynku. Niezbędne jest też sprawdzenie ciągów kominowych, zwłaszcza w miejscach, gdzie zainstalowane są urządzenia go wymuszające. Badana jest także szczelność przewodów kominowych i ich stan techniczny.

W przypadku instalacji wentylacji mechanicznej, oprócz wspomnianych wyżej czynności, kontroli podlegają także wszystkie urządzenia – wentylatory, centrale wentylacyjne, zgodnie z zaleceniami producenta. Czynności konserwacyjne są od nich uzależnione. Zwykle, w przypadku kanałów wentylacyjnych stalowych, czyszczenie przeprowadza się raz na kilka lat. W przypadku instalacji opartych na elastycznych przewodach może okazać się, że konieczna jest ich wymiana po upływie określonego czasu, gdyż ich delikatna konstrukcja uniemożliwia ich wyczyszczenie od środka. Funkcjonowanie całej instalacji mechanicznej oparte jest na czerpniach i wyrzutniach powietrza i elementy te wymagają również regularnych konserwacji i kontroli serwisowych, zgodnie z harmonogramem zalecanym przez ich producenta.

 

Częstotliwość przeprowadzanych przeglądów

Zgodnie z przepisami, podstawowy przegląd każdej instalacji wentylacyjnej przeprowadzany jest raz w roku. W przypadku, gdy instalacja obejmuje przewody kominowe łączące się z paleniskami opalanymi paliwem stałym, ich przegląd powinien odbywać się co najmniej 4 razy w roku. Jeśli są to instalacje w obiektach żywienia zbiorowego lub restauracjach – raz w miesiącu. W przypadku palenisk opalanych paliwem płynnym lub gazowym przegląd należy wykonywać co najmniej 2 razy w roku. Wszystkie przeglądy muszą być wykonywane przez wykwalifikowanych specjalistów z właściwymi uprawnieniami.

 

wentylacja przemysłowa