Dobra wentylacja w hali przemysłowej. Jakie standardy powinna spełniać?

Najważniejszym zadaniem wentylacji, mającej funkcjonować w hali przemysłowej, jest właściwa wymiana powietrza, która uwzględnia wielkość hali, zapewniając właściwy nawiew i wywiew powietrza. Zapewnienie odpowiednich warunków związanych z jakością powietrza jest kluczowe zarówno dla zdrowia i samopoczucia pracowników hali, jak i dla samych maszyn, których optymalna praca i awaryjność jest w dużym stopniu uzależniona od właściwej cyrkulacji powietrza. W halach produkcyjnych konieczne jest instalowanie systemów mechanicznej wentylacji, by sprostać standardom związanym z bezpieczeństwem i zdrowiem ludzi. Jakie są zatem wszystkie funkcje wentylacji w hali przemysłowej?

 

Usuwanie zanieczyszczonego powietrza

Charakter wielu zakładów przemysłowych sprawia, że powietrze w nich bywa zanieczyszczone pyłkami, szkodliwymi gazami, a także czasem po prostu nieprzyjemnymi zapachami. Konieczne jest zatem zapewnienie takiej wymiany powietrza, by zniwelować te niekorzystne skutki produkcji. Ma to szczególnie istotne znaczenie w branżach, w których proces produkcji generuje szkodliwe dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi gazy i drobiny. Co więcej, para wodna także uznawana jest za szkodliwą i należy ją skutecznie usuwać, dzięki zastosowaniu wentylacji. Przepisy szczegółowo stanowią, jak intensywna powinna być wymiana powietrza w każdym z przypadków. Na przykład zanieczyszczenia szkodliwe dla zdrowia i właśnie para wodna, wymagają całkowitej wymiany powietrza co pół godziny. Z tego powodu projektowanie wentylacji mechanicznej hali rozpoczyna się od ustalenia warunków, jakie musi ona spełnić, biorąc pod uwagę charakter produkcji i wielkość hali.

 

Utrzymanie temperatury na hali

Zadaniem wentylacji jest także utrzymanie odpowiedniej temperatury na hali. Systemy nawiewne, pobierając powietrze z zewnątrz, mogą powodować znaczne wychładzanie hali przemysłowej, szczególnie w miesiącach jesienno-zimowych. Zmniejszałoby to komfort pracy ludzi, dlatego ustawodawca określił warunki, jakie musi spełniać wentylacja w zakresie utrzymywania odpowiednich temperatur w pomieszczeniach tego typu. W halach przemysłowych powinna panować temperatura odpowiednia do rodzaju pracy i wkładanego w nią wysiłku. Nie może ona być jednak niższa niż 14ºC. Wyjątkiem są sytuacje, gdy proces technologiczny tego wymaga. Warto podkreślić, że ustalone są normy w tym zakresie, które stosowane są przy początkowych obliczeniach związanych z projektowaniem wentylacji mechanicznej. Cały proces projektowania wymaga wiedzy i doświadczenia, dlatego należy powierzyć prace specjalistycznej firmie, która zapewnia kompleksową obsługę związaną zarówno z projektowaniem, jak i instalacją wentylacji.

Trzeba pamiętać, że wentylacja przemysłowa wymaga odpowiedniego umieszczenia jej wszystkich elementów i zaplanowania całości w sposób optymalnie dostosowany do konkretnej hali. Umieszczenie każdego elementu ma znaczenie dla jej prawidłowego funkcjonowania.

 

rury wentylacyjne przy dachu