Author: pkt

Na czym polega serwis wentylacji i kiedy jest konieczny?

Na czym polega serwis wentylacji i kiedy jest konieczny?

Wentylacja w  budynkach mieszkalnych poprawia jakość powietrza w domu. Dzięki niej nie tylko mieszkańcy mogą oddychać świeżym powietrzem, pozbawionym zanieczyszczeń z kuchenki gazowej, czy łazienki, ale także niwelują konieczność wietrzenia mieszkania zimą, przez co zmniejszone są koszty eksploatacyjne budynku. Choć istotną rolę w procesie sprawnej wentylacji mechanicznej obiektów

Jaką funkcję w budynkach pełnią systemy wentylacji?

Jaką funkcję w budynkach pełnią systemy wentylacji?

Systemy wentylacyjne mają wpływ na lepszą wydajność pracy. Zapewniają przede wszystkim bezpieczeństwo osobom przebywającym w budynkach przemysłowych i handlowych. Usuwają zanieczyszczone powietrze, które działa szkodliwie na organizm ludzki oraz przyczynia się do szybszego zużywania maszyn i urządzeń. Muszą jednak zostać odpowiednio dobrane i działać niezawodnie. Wentylacja pomieszczeń jest

Wentylacja w budynkach użyteczności publicznej. Co mówią przepisy?

Wentylacja w budynkach użyteczności publicznej. Co mówią przepisy?

Podstawową i najważniejszą funkcją wentylacji montowanej w budynkach nieprzeznaczonych do zamieszkania, czyli budynkach użyteczności publicznej, jest zapewnienie odpowiedniej jakości powietrza. Już na etapie projektowania należy wziąć pod uwagę przeznaczenie danych pomieszczeń, które będą służyć stałemu lub czasowemu przebywaniu ludzi. W związku z tym systemy wentylacyjne w budynkach niemieszkalnych

Dobra wentylacja w hali przemysłowej. Jakie standardy powinna spełniać?

Dobra wentylacja w hali przemysłowej. Jakie standardy powinna spełniać?

Najważniejszym zadaniem wentylacji, mającej funkcjonować w hali przemysłowej, jest właściwa wymiana powietrza, która uwzględnia wielkość hali, zapewniając właściwy nawiew i wywiew powietrza. Zapewnienie odpowiednich warunków związanych z jakością powietrza jest kluczowe zarówno dla zdrowia i samopoczucia pracowników hali, jak i dla samych maszyn, których optymalna praca i awaryjność